Psychoterapia

Psychoterapia

to praca podejmowana wspólnie z terapeutą, polegająca na serii rozmów, ćwiczeń, zadań i analiz, zmierzających do rozumienia swoich myśli, uczuć i sposobów postępowania. To także korygowanie szkodliwych zachowań, strategii życiowych i nauka podejmowania bardziej trafnych wyborów. Celem psychoterapii jest zwiększenie dobrostanu pacjenta. Terapia prowadzona jest w formie spotkań indywidualnych i grupowych.

Zakres pomocy:

Pomagamy w trudnościach emocjonalnych dotyczących:

  • przeżywania lęku
  • doświadczania długotrwałego stresu
  • depresji
  • pojawiających się kryzysów życiowych (rozwodu, żałoby)
  • przemocy
  • powtarzających się konfliktów w związkach
  • problemów wychowawczych
  • relacji z ludźmi
  • doświadczania presji otoczenia

 

Formy pracy:

Konsultacja

to pierwsze spotkanie. Jest koniecznym, rutynowym działaniem pozwalającym poznać sytuację życiową, problemy i oczekiwania klienta. Daje możliwość postawienia wstępnej diagnozy i zaproponowania odpowiednich sposobów dalszego działania.

psychoterapia

Terapia indywidualna

to praca podejmowana wspólnie z terapeutą, polegająca na serii rozmów, ćwiczeń, zadań i analiz, zmierzających do rozumienia swoich myśli, uczuć i sposobów postępowania. Pozwala na postawienie diagnozy, stworzenie planu terapii i jego monitorowanie. To także korygowanie szkodliwych zachowań, strategii życiowych i nauka podejmowania bardziej trafnych wyborów.

terapia indywidualna

Terapia grupowa

jest formą oddziaływania terapeutycznego poprzez kontakt z większą ilością ludzi o podobnej specyfice problemów. Pozwala na odzwierciedlenie funkcjonowania w grupie społecznej i dzięki informacjom zwrotnym umożliwia zobaczenie siebie oczami innych.  Ułatwia nabywanie nowych umiejętności i wprowadzanie ich do życia codziennego

 terapia par

Terapia par

przeznaczona jest dla osób przeżywających kryzys lub trudności w funkcjonowaniu związku. Podejmowana jest, gdy pracą terapeutyczną zainteresowane są  obie osoby. Terapia pozwala  na rozpoznanie istoty kryzysu i podjęcie decyzji o dalszych losach związku.

 

Warsztaty rozwoju osobistego

To rodzaj pracy grupowej, realizowanej w formie wzajemnych interakcji czyli ćwiczeń, zadań, scen, których celem jest zwiększenie samoświadomości uczestników, poprawa jakości życia, wskazanie kierunków dalszej pracy nad sobą.

Opis wybranych warsztatów znajduje się w części dotyczącej Profilaktyki.

 

Trening  umiejętności

To jedna z metod pracy grupowej, którego celem jest zdobycie kompetencji poprawiających funkcjonowanie społeczne. Poszerza doświadczenia związane z byciem w różnych sytuacjach. Pozwala zdobyć wiedzę, zastosować ją i utrwalić w warunkach ćwiczeniowych  a docelowo wprowadzić w realnym życiu.

W Pracowni realizujemy m.in.treningi o charakterze intrapsychicznym i interpersonalnym, treningi asertywności, radzenia sobie z emocjami.

Przykłady realizowanych treningów znajdują się w części dotyczącej Profilaktyki.

Obozy terapeutyczne: 

(5-6 dni)
Wyjazdowa forma intensywnej pracy terapeutycznej służąca pogłębianiu samoświadomości. Praca w bezpiecznej atmosferze, z dala od codzienności pozwala na większą koncentrację, skupienie i przyjrzenie się sobie w wymiarze indywidualnym i w relacjach z innymi.