Profilaktyka uzależnień, treningi umiejętności

Profilaktyka uzależnień – zachowań ryzykownych i problemowych

Zachowania ryzykowne to wszelkie działania nasycone ryzykiem wystąpienia negatywnych skutków dla zdrowia psychicznego i fizycznego.

Do podejmowanych najczęściej należą:

używanie substancji psychoaktywnych czyli  palenie tytoniu, picie alkoholu, odurzanie się narkotykami, dopalaczami, lekami.

wczesna inicjacja seksualna

zachowania przestępcze i agresywne

Proponowane przez nas programy są nowoczesne i nieszablonowe, a ich celem jest kształtowanie stylu życia i wzmacnianie wartości sprzyjających zdrowiu i rozwojowi. Odwołując się do pozytywnych doświadczeń inspirują do refleksji i wyboru norm, postaw i wartości alternatywnych dla zachowań ryzykownych. Ukierunkowane  na wzmacnianie zasobów młodych ludzi oraz rozwijanie kompetencji rodziców, nauczycieli i opiekunów  daleko wychodzą poza sferę ostrzeżeń i informacji.

Proponowane programy: