Cennik

Konsultacja – 150 zł/60min

Sesja diagnostyczna (pierwsza sesja) – 150 zł/60min
 
Sesja terapii indywidualnej – 120 zł/60min
 
Sesja terapii partnerskiej – 200 zł/90min
 
Sesja terapii rodzinnej – 200 zł/90min
 
Koszty warsztatów, treningów i obozów terapeutycznych są zindywidualizowane i zależą od formy (wyjazdowa, stacjonarna), czasu trwania(2-5 dni), ilości uczestników (min.5) i  tematyki.

Formy płatności:
 
Gotówka – płatne w gabinecie
Wpłata na konto 
 
Dane do wpłaty:
Pracownia psychoterapii uzależnień Izabela Kuminiak
mBank: 91 1140  2017 0000 4902 0098 7875
 
Proszę o rozważne planowanie terminu spotkania oraz ewentualne odwoływanie wizyt minimum na 24h przed sesją, zarówno pacjentów wyznaczających pierwsze jak i kolejne spotkanie terapeutyczne. Odwoływanie wizyty tego samego dnia wiąże się z koniecznością uregulowania kosztu wizyty. Blokowanie terminu i nie zgłaszanie się powoduje, iż inna osoba nie może uzyskać pomocy – bardzo proszę o tym pamiętać.