Warsztaty Umiejętności Psychologicznych

Cykl Warsztatów Umiejętności Psychologicznych.

Skierowany do osób zainteresowanych rozwojem osobistym i samopoznaniem, szukających inspiracji do odkrywania siebie, próbujących uwolnić się od wewnętrznych blokad, przełamujących niewygodne schematy, poszukujących własnej drogi życiowej.

Warsztaty stanowią propozycję rozwoju personalnego w obszarze:

  • samoświadomości – doskonalenia swoich kompetencji, rozwijania potencjału, przełamywania barier , lęków,ograniczeń.
  • relacji interpersonalnych – funkcjonowania w grupach: rodzinnej, zawodowej, towarzyskiej.
  • radzenia sobie w przezwyciężaniu kryzysów życiowych.

Realizowany w siedzibie Pracowni   lub w formie pięciodniowych wyjazdowych obozów terapeutycznych.