„Warsztaty dla taty czyli w męskim gronie”

Program kierowany jest do mężczyzn będących ojcami. Istotą spotkań jest przyjrzenie się roli jaką pełnią w życiu dziecka i rodziny, ojcostwu jako procesowi. Swoim postawom rodzicielskim i towarzyszącym im przekonaniom. Jest okazją by zobaczyć z czego te postawy się wywodzą. Jak oddziałują na dzieci i co  może zechcą zmienić?.

Proponowane tematy:

  1. Rola uczuć i emocji w życiu mężczyzny.
  2. Rola taty w rodzinie.
  3. Wartości, przekonania, mity i stereotypy.
  4. Odpowiedzialność – jak to rozumiem?
  5. Plusy i minusy bycia ojcem.
  6. Komunikacja i rozwiązywanie konfliktów