„Przemoc ma twarz, która wyglada znajomo”

W programie poruszane są zagadnienia związene z szeroko rozumianą przemocą, której doświadczają lub/i stosują młodzi ludzie. Program szczególnie polecany dla uczniów szkół podstawowych (kl.VII- VIII) i ponadpodstawowych, mogących doświadczać  przemocy w środowisku domowym i rówieśniczym oraz mogących wykorzystywać  różne formy przemocy jako podstawowe techniki kontaktu z otoczeniem.

Nadrzędnym celem programu jest kształtowanie właściwych postaw wobec przemocy i przeciwdziałanie zachowaniom przemocowym w relacjach międzyludzkich. Proponowany scenariusz ma formę warsztatów o charakterze psychoedukacyjnym. Podzielony na bloki tematyczne, w czasie których uczestnicy zapoznają się z wiedzą o przemocy i  mechanizmach jej powstawania. Uczą się identyfikowania objawów i właściwego reagowania na zachowania przemocowe. Dowiadują się jak skutecznie uzyskać pomoc. Rozszerzają swoje umiejątności bezpiecznego regulowania własnych emocji.