„Program Wzmacniania Rodziny” czyli miłość i granice

„Program Wzmacniania Rodziny” jest programem rekomendowanym przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Skierowany do rodziców i dzieci w wieku 10-14 lat. Podstawowym jego celem jest ograniczenie używania środków psychoaktywnych przez młodzież (m.in przez opóźnienie  wieku inicjacji alkoholowej i narkotykowej)  oraz rozwininięcie, przez rodziców kompetencji wychowawczych. Celem programu jest zminimalizowanie problemów wychowawczych związanych z zachowaniami młodzieży  w okresie dojrzewania. Pomaga rodzicom w ustalaniu zasad obowiązujących domowników i konsekwentnego ich przestrzegania. Rozszerza umiejętności budowania więzi z dzieckiem, wspierania go, wzajemnego okazywania uczuć . W przypadku dzieci uczestniczących w programie dostarcza sposobów radzenia sobie ze stresem, z presją rówieśniczą, zachęca do przyjęcia prozdrowotnej postawy.

Przykładowe tematy zajęć:

  1. Miłość i granice
  2. Tworzenie zasad domowych
  3. Ochrona przed używaniem substancji psychoaktywnych

Program  realizowany jest  w siedmiu lub ośmiu dwugodzinnych sesjach, w których uczestniczą  pary tj. rodzic i dziecko. W pierwszej godzinie grupy rodziców i dzieci pracują w osobnych grupach. W drugiej godzinie praca odbywa się w parach. Na sesjach rodzicielskich wykorzystywane są nagrania dvd gdzie narratorzy omawiają omawiane treści, prezentując stosowne scenki.

Program realizowany w siedzibie Pracowni jak i w formie wyjazdu.