„Pracownia Pozytywnych Umiejętności”

Program skierowany do młodzieży szkół ponadpodstawych. Głównym celem programu jest kształtowanie  postaw uczestników zajęć, sprzyjających dokonywaniu zdrowych,akceptowalnych społecznie wyborów. Program ukierunkowany na zdobywanie i dostarczanie umiejętności minimalizujących chęć uciekania się do zachowań ryzykownych.Udział w nim zakłada weryfikację poglądów opinii i postaw młodych ludzi wobec większości zachowań określanych jako szkodliwe i niebezpieczne.

„Studio Umiejętności Pozytywnych” jest programem promującym zdrowy styl życia, bez używek i substancji psychoaktywnych. Zakłada zmianę stereotypowych przekonań nt alkoholu i narkotyków, wzrost wiedzy w zakresie rozpoznawania i radzenia sobie z problemami emocjonalnymi, podniesienie umiejętności społecznych ( komunikacja, kontrola zachowań itp), podniesienie poziomu świadomości nt ryzyka i szkodliwości korzystania z substancji psychoaktywnych, samopoznanie ważnych, z punktu widzenia młodego człowieka, wartości, postaw i poglądów.

Sposób prowadzenia zajęć  ma prowokować do dyskusji i otwartego wyrażania swoich poglądów oraz  zachęcać do poszukiwania własnych rozwiązań. Program opiera się na interaktywnych formach edukacyjnych: dyskusje, wizualizacje,elementy psychodramy, gry i zabawy. W celu zwiększenia współodpowiedzialności uczestników zajęć młodzież sama określa tematykę warsztatu.

Wybrane tematy

proponowanych zajęć:

  1. Powody, dla których ludzie sięgają po substancje psychoaktywne.
  2. Wartości i pseudowartości. Ich wpływ na nasze życie.
  3. Problemy i uczucia czyli jak sobie z nimi radzić?
  4. Jak podejmować trudne decyzje czyli o odmawianiu.
  5. Odkrywanie i wzmacnianie mocnych stron uczestników warsztatów.