Kolejne spotkanie grupy osób które są w trudnych związkach.

Tworząca się więź, poczucie wspólnoty doświadczeń sprzyja przyglądaniu się sobie w relacjach międzyludzkich, pomaga w przyjmowaniu informacji zwrotnych na swój temat, dzieleniu się refleksjami, trudnościami, przeżyciami. Powstaje siła grupy. To coś znacznie więcej niż suma jednostek. To moc wzajemnych oddziaływań wspierających pracę nad sobą. To ogromna wartość tych spotkań.
Kolejne spotkanie 15 listopada o godz. 17.30.
Zapraszamy osoby zainteresowane tą formą terapii.

Dodaj komentarz